4035

Motioun Refusé(e)

Adaptation du barème d'imposition

Méi gesinn

Iwwer den Dossier

Adaptation du barème d'imposition

4035 Refusé(e)
Update · 15.12.2022
Vote
15.12.2022
Méi gesinn
Informatiounen
Type
Motioun
Datum vum Depot
14.12.2022
Date d'évacuation
15.12.2022

Referenzen un den Dossier

Aktivitéiten um Dossier

Aktivitéiten um Dossier
Date Description Intervenant Links an Dokumenter
14.12.2022 Déposé(e) en séance publique n°20 Gilles Roth
15.12.2022 Voté(e) refusé(e) en séance publique n°22
Rejetée par 31 voix contre 29 voix
Chambre des Députés

Résumé vun de Votten