Parteiefinanzéierung

     

Mam Parteiefinanzéierungsgesetz vun 21 Dezember 2007, dat 2011 an 2016 adaptéiert gouf, huet de Legislateur ee ganzen Ensembel u Mesuren en place gesat mat deenen déi politesch Parteien hir Aktivitéite kënnen ëmsetzen. Mat der Parteiefinanzéierung garantéiert de  Legislateur eng absolut Transparenz vun der Parteiefinanzéierung, d‘Gläichheet vu Chancen a Rechter vun de politesche Formatiounen , d’Onofhängegkeet vun de politesche Parteien  an en evitéiert dass et Interessekonflikter ginn.

Mam Ëmsetze vum Artikel 6 vum hei uewe genannte Gesetz, sinn déi folgend Dokumenter vun de verschiddene politesche Parteien deposéiert ginn.

  • Hir Statuten
  • Eng Lëscht vun hire Leaderen op nationalem Niveau
  • E Relevé vun den Donateuren an den Donen, déi se kritt hunn (wéi den Artikel 9 et virgesäit)
  • Hir Konten a Bilanen (wéi den Artikel 14 et virgesäit)

Den Artikel 16 gesäit vir, datt de Rechnungshaff fir all Geschäftsjoer ee Rapport mat Observatioune schreift.

N.B. Des Date kënnen och bei der Chamberverwaltung ugefrot a consultéiert ginn.

Vum Exercie 2016 un, publizéiert d’Chamber just nach d’Bilanen:

CSV

LSAP

DP

déi gréng

ADR

déi Lénk

Piratepartei

PID

KPL

Rapporte vun der Cour des comptes