D’Missioune vun der Chamber

Wéi fonctionéiert d’Chamber ? Wéi eng Roll huet se ze spillen?

D’Haaptmissiounen

Gesetzer ze maachen, ass déi éischt Vocatioun vun der Chamber. Dofir schwätzt een och vum „legislative Pouvoir“. Och wann an de meeschte Fäll d’Regierung Gesetzer virschléit, läit d‘Decisioun fir se unzehuelen, beim Parlament.

Déi zwou aner wichteg Attributioune vum Parlament sinn d’Kontroll iwwer d’Regierung duerch verschidde Moyenen (Froen, Interpellatiounen,…) an d’Ausriichte vum politeschen Debat (op seng eegen Initiativ oder op Demande vun der Regierung).

Donieft muss d’Chamber fir verschidde Posten, déi am interne Reglement definéiert sinn, nominéieren.

D’Aktivitéite vum Parlament limitéieren sech net nëmmen op déi nationalpolitesch Froen. D’Chamber intervenéiert och ëmmer méi am Entscheedungsprozess op europäeschem Niveau.

D’Kontroll vun der Regierung

D’Chamber huet d’Recht d’Regierung op finanziellem, administrativem oder och nach politeschem Plang ze kontrolléieren.

Wéi kontrolléiert d’Chamber d’Regierung?

De Budget: déi finanziell Gestioun vum Staat kontrolléieren

D’Chamber kënnt hirer Kontrollfunktioun awer och an der Budgetskontrollkommissioun no (Dir fannt dës Kommissioun an der Lëscht vun de Kommissiounen). D’Budgetskontrollkommissioun analyséiert d’Avisen a Spezialrapporte vum Rechnungshaff, déi déi finanziell Gestioun vum Staat oder aner Sujete betreffeb. D’Budgetskontrollkommissioun kann och Echangë mat de responsabele Regierungsmemberen iwwert d’Observatioune vum Rechnungshaff initiéieren.

D’Froen: Explikatioune vun de Ministere froen

D’Deputéiert kënnen de Regierungsmemberen Aktualitéitsfroe stellen, déi d’Politik oder de generellen Interessi concernéieren. Dës Froe kënne mëndlech wärend enger ëffentlecher Sëtzung oder schrëftlech gestallt ginn. Déi zoustänneg Ministeren äntweren op déi schrëftlech Froen an engem Delai vun engem Mount.

Déi urgent Froen, déi als recevabel deklaréiert goufen, ginn an enger ëffentlecher Sëtzung oder schrëftlech bannent engem Delai vun enger Woch beäntwert.

D’Interpellatiounen: Explikatioune vun der Regierung froen

All Deputéierten huet d’Recht, eng Interpellatioun un d’Regierung ze adresséieren. Et handelt sech dobäi ëm eng schrëftlech Demande fir eng ëffentlech Diskussioun, déi sech op Sujete limitéiere muss, déi vun ëffentlechem Interessi sinn.

D’Recht op eng Enquête: eventuell Dysfonctionnementer an der Regierung oder der Administratioun ënnert d’Lupp huelen

Dëst Recht vun der Chamber gëtt gewéinlech vun enger Enquêtëkommissioun ausgeüübt. Et spillt virun allem, wann enger Regierung oder enger Administratioun Dysfonctionnementer virgeworf ginn. D’Recht fir eng Enquête erlaabt et, datt Zeie gehéiert ginn an Experte consultéiert ginn. D’Pouvoiren, déi d’Chamber oder d’Enquêtëkommissioun hunn, gradewéi hire President, sinn déi vum Untersuchungsriichter, wann eng Enquête ordonéiert gëtt.

D’Petitiounen: séchergoen, datt d’Plainten a Requêtë gutt fondéiert sinn

An der Petitiounskommissioun ginn d’Petitiounen, déi un d’Chamber adresséiert sinn, analyséiert. Wa si et fir néideg hält, ka si se un d’Regierung weiderschécken, fir weider Explikatiounen zum Inhalt ze froen.

Juristesche Kader vun der Chamber

En Ensembel vun Texter definéiert den institutionelle Rôle vun der Chamber. Mat deenen Texter gëtt e strikte Kader fir d’Organisatioun gesat.

D’Verfassung

Den héchste legislativen Text, d‘Verfassung, encadréiert d’Organisatioun vum Staat an definéiert d’Trennung vun de Pouvoiren.

D‘Walgesetz

D’Walgesetz definéiert de Kader, an deem de Bierger fräi an demokratesch säi Vott kann ofginn.

D‘Reglement

D’Organisatioun an de Fonctionnement vun der Chamber ginn duerch en internt Reglement definéiert. Am Reglement vun der Chamber stinn Detailer iwwer d’legislativ Prozedur, an och Spezialprozeduren, zum Beispill d’Nominatiounen.

 

Gesetz iwwer d’Enquêtëkommissiounen

E wichtegt Virrecht vun der parlamentarescher Institutioun ass et, eng Enquêtëkommissioun anzeberuffen, besonnesch am Kader vun der Kontrollfunktioun vun der Chamber vis-à-vis vun der Regierung.

 

 

D’Nominatiounen

D’Chamber huet e wichtege Rôle bei der Nominatioun vu Membere vum Staatsrot an dem Rechnungshaff. Si designéiert och de Mediateur, d’Membere vum CET, dem Centre pour l’égalité de traitement, an de Commissaire vun der Société nationale de crédit et d’investissement.

De Staatsrot: Propositioun vun engem Kandidat

D’Membere vum Staatsrot gi vum Grand-Duc an dëser Reiefolleg nominéiert :

 • op Propositioun vun engem Kandidat duerch d’Regierung
 • op Propositioun vun engem Kandidat vun der Chamber
 • op Propositioun vun engem Kandidat vum Staatsrot

D’Chamberreglement (Artikelen 119–130) gesäit eng Prozedur fir d’Informatioun a fir d’Kandidature vir. Op Basis vun där Prozedur kommen d’Deputéiert an enger ëffentlecher Sëtzung zesummen a stëmmen iwwer d’Kandidaten of. D’Wal ass geheim.

Wann e Kandidat designéiert gëtt:

 • kuckt d’Chamber op d’Zesummesetzung vum Staatsrot par rapport zu de politesche Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, dat ënnert der Konditioun, datt se op d’mannst dräi Sëtz an de leschten zwou Chamberwale kruten
 • passt d’Chamber op eng equilibréiert Representatioun vu Fraen a Männer an der Zesummesetzung vum Staatsrot op. Net manner wéi siwe Persounen duerfe vum ënnerrepresentéierte Geschlecht sinn.

De Rechnungshaff: Propositioun vun dräi Kandidaten

D’Membere vum Rechnungshaff gi vum Grand-Duc op Propositioun vun der Chamber nominéiert. Eng Lëscht vun dräi Kandidate gëtt an enger ëffentlecher Sëtzung no der selwechter Prozedur gewielt wéi där fir de Staatsrot.

De Mediateur: Propositioun vun engem Kandidat

D’Chamber designéiert de Mediateur an enger ëffentlecher Sëtzung, mat enger Majoritéit vun den Deputéierten, déi present sinn. De Vott iwwer Procuratioun ass net erlaabt. De Grand-Duc nominéiert de Mediateur fir e Mandat vun aacht Joer, dat net kann erneiert ginn. D’Chamber kann och de Grand-Duc froen, fir dem Mandat vun engem Mediateur en Enn ze setzen, ier et ofgelaf ass. Dat geschitt an enger ëffentlecher Sëtzung

 • op Demande vum Mediateur
 • wann de Mediateur duerch säi Gesondheetszoustand seng Funktioun net méi ausübe kann
 • wann de Mediateur net méi kapabel ass, säi Mandat auszeüben.

De Centre pour l’égalité de traitement: Nominatioun vun de Memberen

All Deputéierte kann een oder méi Kandidate fir d’Poste beim Centre pour l’égalité de traitement proposéieren. D’Presidentekonferenz kuckt, ob d’Propositioune recevabel sinn oder net, a stellt eng Lëscht mat de Kandidaten op. Dës Lëscht gëtt an der ëffentlecher Sëtzung virgestallt. D’Membere vum Centre pour l’égalité de traitement ginn duerch eng spezifesch Walprozedur bestëmmt.

De Kommissär fir d’Konte vun der SNCI: Designatioun an Enn vum Mandat

De Kommissär fir d’Konte vun der Société nationale de crédit et d’investissement (SNCI) ass fir e Mandat vun dräi Joer vun der Chamber nominéiert. Dës Nominatioun gëtt an enger ëffentlecher Sëtzung gemaach. D’Chamber huet och de Pouvoir, fir de Kommissär virum Enn vu sengem Mandat ofzesetzen.

De Staatsrot : Propositioun vun engem Kandidat

D’Membere vum Staatsrot gi vum Grand-Duc nominéiert, an dëser Reiefolleg

 • op Propositioun vun engem Kandidat duerch d’Regierung
 • op Propositioun vun engem Kandidat vun der Chamber
 • op Propositioun vun engem Kandidat vum Staatsrot

D’Chamberreglement (Artikelen 119 – 130) gesäit eng Prozedur fir d’Informatioun a fir d’Kandidature vir. Op Basis vun där Prozedur kommen d’Deputéiert an enger ëffentlecher Sëtzung zesummen a stëmmen iwwer d’Kandidaten of. D’Wal ass geheim.

Wann ee Kandidat designéiert gëtt,

 • kuckt d’Chamber op d’Zesummesetzung vum Staatsrot par rapport zu de politesche Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, dat ënnert der Konditioun, datt se op d’mannst dräi Sëtz an de leschten zwou Chamberwale kruten
 • passt d’Chamber op eng equilibréiert Representatioun vu Fraen a Männer an der Zesummesetzung vum Staatsrot op. Net manner wéi siwe Persounen duerfe vum ënnerrepresentéierte Geschlecht sinn.

De Rechnungshaff : Propositioun vun dräi Kandidaten

D’Membere vum Rechnungshaff gi vum Grand-Duc op Propositioun vun der Chamber nominéiert. Eng Lëscht vun dräi Kandidate gëtt an enger ëffentlecher Sëtzung no der selwechter Prozedur gewielt wéi där fir de Staatsrot.

De Mediateur : Propositioun vun engem Kandidat

 • D’Chamber designéiert de Mediateur an enger ëffentlecher Sëtzung, mat enger Majoritéit vun den Deputéierten, déi present sinn. De Vott iwwer Procuratioun ass net erlaabt. De Grand-Duc nominéiert de Mediateur fir e Mandat vun aacht Joer, dat net kann erneiert ginn. D’Chamber kann och de Grand-Duc froen, fir dem Mandat vun engem Mediateur en Enn ze setzen, ier et ofgelaf ass. Dat geschitt an enger ëffentlecher Sëtzung
 • op Demande vum Mediateur
 • wann de Mediateur duerch säi Gesondheetszoustand seng Funktioun net méi ausübe kann
 • wann de Mediateur net méi kapabel ass, säi Mandat auszeüben

De Centre pour l’égalité de traitement : Nominatioun vun de Memberen

All Deputéierte kann een oder méi Kandidate fir d’Poste beim Centre pour l’égalité de traitement proposéieren. D’Presidentekonferenz kuckt ob d’Propositioune recevabel sinn oder net, a stellt eng Lëscht mat de Kandidaten op. Dës Lëscht gëtt an der ëffentlecher Sëtzung virgestallt. D’Membere vum Centre pour l‘égalité de traitement ginn duerch eng spezifesch Walprozedur bestëmmt.

De Kommissär fir d’Konte vun der SNCI : Designatioun an Enn vum Mandat

De Kommissär fir d’Konte vun der Société nationale de crédit et d’investissement (SNCI) ass fir e Mandat vun dräi Joer vun der Chamber nominéiert. Dës Nominatioun geschitt an enger ëffentlecher Sëtzung. D’Chamber huet och de Pouvoir, fir de Kommissär virum Enn vu sengem Mandat ofzesetzen.