4214

Motioun Refusé(e)

Adaptation du barème d'imposition

Méi gesinn

Iwwer den Dossier

Adaptation du barème d'imposition

4214 Refusé(e)
Update · 20.12.2023
Vote
20.12.2023
Méi gesinn
Informatiounen
Type
Motioun
Datum vum Depot
20.12.2023
Date d'évacuation
20.12.2023

Referenzen un den Dossier

Aktivitéiten um Dossier

Aktivitéiten um Dossier
Date Description Intervenant Links an Dokumenter
20.12.2023 Déposé(e) en séance publique n°8 Sam Tanson
20.12.2023 Voté(e) refusé(e) en séance publique n°8
Rejetée par 40 voix contre 20 voix
Chambre des Députés

Résumé vun de Votten