Délégation auprès de l'Union Interparlementaire (UIP)

Zesummesetzung an Informatiounen

D’Interparlamentaresch Unioun (IPU)

D’IPU erliichtert de Kontakt, d’Koordinatioun an den Austausch vun der Erfarungen tëscht méi wéi 140 Länner an ass domadder e richtege Forum vun der Ofsprooch tëscht de Parlamenter. Si hëlleft, de Fonctionement vun de representativen Institutioune besser ze verstoen a méi a verstäerkte Moyene fir parlamentaresch Aktiounen ze schafen. D’IPU kënnt zweemol pro Joer zesummen an organiséiert och spezialiséiert Reuniounen.

Kalenner vun der Delegatioun

Weider Reuniounen uweisen
Fir weider Informatiounen
Link