Délégation auprès de l'Union Interparlementaire (UIP)

D’Interparlamentaresch Unioun (IPU)

D’IPU erliichtert de Kontakt, d’Koordinatioun an den Austausch vun der Erfarungen tëscht méi wéi 140 Länner an ass domadder e richtege Forum vun der Ofsprooch tëscht de Parlamenter. Si hëlleft, de Fonctionement vun de representativen Institutioune besser ze verstoen a méi a verstäerkte Moyene fir parlamentaresch Aktiounen ze schafen. D’IPU kënnt zweemol pro Joer zesummen an organiséiert och spezialiséiert Reuniounen.