Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)

Zesummesetzung an Informatiounen

Déi parlamentaresch Assemblée vun der Francophonie - APF

Dës Assemblée huet als Zil, d’Demokratie an de Rechtsstaat ze verdeedegen, fir de Respekt vun de Menscherechter, fir den internationale Stellewäert vum Franséischen a fir eng kulturell Diversitéit ze suergen. Si organiséiert all Joer eng Plenière a Reunioune vu Kommissiounen. Hir Membere kënnen och a regionalen Assembléeën zesummekommen, fir dofir ze suergen, dass d’Ziler vun der Assemblée vun der Francophonie an enger bestëmmter Regioun ëmgesat ginn.

Fir weider Informatiounen
Link
Retrouvez les actualités sur l'action de l'APF