Emission
Publizéiert le 25.11.2022 à 16h53 Update le 28.11.2022 à 10h05

„Demokratie (er)liewen!"

Ënnert deem Motto waren Atelieren dëse Freideg vum Jugendkonvent an der Chamber organiséiert ginn.

  • 04:38
  • 02:13:40

A 4 Workshoppen hu sech déi Jonk iwwer d’Sujeten 

  • Demokratie an der Schoul! Watglift?! 
  • Walrecht vun 16 Joer
  • Medien – (Des)informatioun 
  • Inklusioun – eng Gesellschaft fir eis all

ausgetosch. An enger Plénière goufen d’Konklusiounen aus den Ateliere virgestallt a mat Deputéierten a Ministeren diskutéiert. De Jugendkonvent ass vum Jugendrot organiséiert. 

Junior

Eng ganz Rei Evenementer riichte sech u Kanner a Jugendlecher.

Méi uweisen