Parlamentaresch Fro N° 5943

Question écrite Avec réponse

Cyberattaques

Suivi vun der Fro

Depot
2022-03-16
Fernand Kartheiser • Député - Chambre des Députés
Réponse

Aktivitéiten zur Fro

Aktivitéiten um Dossier
Date Description Intervenant Links an Dokumenter
16.03.2022 Dépôt de la question Xavier Bettel
Henri Kox
Jean Asselborn
Fernand Kartheiser
François Bausch
31.03.2022

Réponse écrite de Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense, Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, Monsieur Henri Kox, Ministre de la Sécurité intérieure

François Bausch
Xavier Bettel
Henri Kox
Jean Asselborn